VIDEO KURS

Video 1 Laste ned og installere

Video 2 Importere video

Video 3 Justere tid og lyd (volum)

Video 4 Klipp, justere lengde på klipp

Video 5 Overganger mellom klipp

Video 6 Endre rekkefølge på klipp

Video 7 Legge til tittel / tekst

Video 8 Lydeffekter og musikk

Video 9 Lagre som film (rendre film)