Omvendt lesing blir et nytt begrep ved hjelp av kunstig intelligens.
I stedet for å lete rundt på nettet etter informasjon kan vi gå rett til spørsmålet og få svar på sekunder. 
Kildekritikk, referanser, personvern og etiske spørsmål blir inkludert automatisk når vi velger å ta i bruk KI tjenester.

Elevtilpasset nivå er også en veldig nyttig egenskap når vi nå selv kan hente frem fakta på sekunder til videre arbeid i klasserommet.

På denne nettsiden vil jeg presentere tanker og peke på de mulighetene jeg ser som lærer. Håper det kan danne grunnlag for gode diskusjoner blandt både lærere, elever og foresatte. Samhandling i læring gir styrke!

Haldor Lønningdal
28.11.2023

Omvendt Lesing TEKST

Gutter og jenter leser ulikt, og særlig mange gutter sliter med lesing.
Her mener jeg at KI kan bidra i læring for alle hvis vi bruker KI riktig.
DISKUTER!

Omvendt Lesing BILDER

Visuell kommunikasjon er en av de grunnleggende ferdighetene.
VI lærer å lese digitale tekster, bilder, video og tolke nettsteder.
Her skal vi "skrive" bilder!